ویژه های خبری

امروز : جمعه - ۲۱ - مرداد - ۱۴۰۱

????متلک کاریکاتوری یک روزنامه به کیهان!روزنامه کیهان، فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی را متهم به "نکوهش غیرت و تعصب" کرد ...