به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، سعید محمد، موضوع توانمندسازی بانوان را مهم ارزیابی کرد و گفت: تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان و صاحب نظران در مناطق آزاد و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورایعالی مناطق آزاد کشور قرار گرفته است.

وی در ارتباط تصویری با بانوان شاغل در مناطق آزاد، افزود: بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیت شهر‌های مختلف در مناطق آزاد زندگی می‌کنند.

محمد افزود: تشکیل اتاق فکر لازمه ایجاد تعامل سازنده میان جامعه بانوان و مدیران مناطق آزاد است.

مشاور رییس جمهور افزود: بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی مسائل و مشکلات اقتصادی است و باید برای برطرف کردن مشکلات موجود برنامه ریزی‌های لازم انجام شود.

وی توانمندسازی بانوان را یکی از موضوعات مهمی برشمرد که در دستور کار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور قرار گرفته است.

سعید محمد گفت: استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرمایه گذاران در خصوص توانمندسازی بانوان هنگام دریافت پروانه به عنوان بخشی از قرارداد پیش بینی شود.