ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه - ۹ - تیر - ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، محمد رضا پورابراهیمی در مکاتبات جداگانه‌ای با سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، مقدسی رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دکتر منظور ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با اجرای مفاد معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور آورده است:

سلام علیکم

احترام عنایت به لازم الاجرا شدن بند (الف) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده _ مصوب ۱۴۰۰ و لزوم معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری صنعتی که شروط سه‌گانه مذکور (محصور بودن، دارای تراز تجاری مثبت و خارج از تراکم شهری) در مفاد حکم قانونی را رعایت می‌کنند، در این نامه به دکتر سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور دکتر منظور ریاست سازمان امور مالیاتی کشور و دکتر مقدسی ریاست گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است دستور فرمایید اقدامات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و همچنین اقدامات گمرک جمهوری اسلامی در خصوص استقرار در مناطق آزاد و اقدامات اداره سازمان امور دارایی و مالیات در خصوص اجرای حکم مذکور گزارشی کامل به این کمیسیون ارایه شود.

محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی