ویژه های خبری

امروز : جمعه - ۲۱ - مرداد - ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، دکتر محمد آریامنش در خصوص زمین لرزه‌های چند روز اخیر جزیره کیش، گفت: رخداد لرزه‌ای که اخیرا در جنوب کشور به وجود آمده و هموطنان بخصوص در کیش احساس می‌شود طبیعی است.

وی گفت: اینکه کدام گسل یا گسل‌ها مسبب رخداد زمین لرزه‌ها است نظریات مختلفی وجود دارد، اما براساس مطالعات انجام شده نشان می‌دهد این پهنه گسلی و خوشه‌های شناسایی شده بیشتر بر اثر فعالیت فرایش‌های گنبد‌های نمکی در منطقه هستند.

دکتر آریامنش افزود: ساز و کار زمین لرزه‌ها که اغلب گسلی محض هستند نشان دهنده این است که این گنبد‌های نمکی می‌توانند تحت تاثیر موقعیت نیرو‌های کشندی قرار بگیرند و ممکن است در آینده هم با توجه به تاریخ نوسان داشته باشد.

وی گفت: تحلیل‌های اخیر نشان دهنده است که تاریخ قمری و موقعیت ماه می‌تواند در این زمین لرزه‌ها تاثیر داشته باشد.

وی در خصوص شایعات رخداد سونامی در کیش، افزود: این مبحث را مردود اعلام می‌کنم چرا که پوسته‌ای که جزیره کیش بر روی آن واقع شده است قاره‌ای است و اقیانوسی نیست.

وی با بیان اینکه اغلب زمین لرزه‌های که در منطقه رخ داده است در خشکی رخ ثبت شده است، گفت: کانون این زمین لرزه در خشکی است و امکان به وجود آمدن سونامی وجود ندارد چرا که برای ایجاد سونامی باید کانون زمین لرزه در اعماق و پوسته اقیانوسی رخ دهد.

دکتر آریامنش گفت: مطالعات نشان دهنده این است که در جزیره کیش زمین لرزه بزرگی نداشته ایم و فعالیت گنبد‌های نمکی منطقه را بیشتر مطالعه کنیم، نباید احتمال زمین لرزه‌های قوی تری را در این منطقه داشته باشیم.

وی گفت: روند زمین لرزه‌ها نشان دهنده کاهش زمین لرزه‌ها از لحاظ بزرگی در منطقه است.