به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، دکتر عباس مومنی در خصوص چگونگی راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی در جزیره کیش، گفت: راه اندازی پلی کلینیک تامین اجتماعی در جزیره کیش برنامه ریزی شده است.

وی گفت: متخصصان در بخش‌های داخلی، زنان و اطفال به همراه آزمایشگاه و رادیولوژی در سطح پلی کلینیک برای ارائه خدمت در جزیره کیش برنامه ریزی شده است.

بيشتر بخوانيم: تاکید بر راه اندازی درمانگاه با ارائه چهار خدمت بیمارستانی

دکتر مومنی گفت: تمهیدات بیشتری به شکل خرید خدمت از بیمارستان کیش در نظر گرفته شده است و خرید خدمت را ادامه خواهیم داد.

وی از همکاری منطقه آزاد کیش و بیمارستان کیش در حوزه درمانی با تامين اجتماعي تقدیر کرد.