به گزارش پایگاه خبری صبح کیش، دکتر محمدرضا رضانیا افزود: موضوع قصور پزشکی که منجر به بروز خساراتی برای فرد می‌شود باید علاوه بر مرکز توسعه سلامت از طریق مراجع قضایی نیز در دستور بررسی قرار گیرد تا پس از اعلام نظر پزشکی قانونی برای رسیدگی در هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز ارجاع شود.

وی افزود: مرکز توسعه سلامت کیش نیز از طریق واحد نظارت بر درمان خود برای رسیدگی به این موارد در خدمت ساکنان و گردشگران است.